انعکاس نویدبخش آینده
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

انعکاس نویدبخش آینده

هوش مصنوعی در مسیر پیشرفت
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

هوش مصنوعی در مسیر پیشرفت

خودآگاهی رباتیک
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

خودآگاهی رباتیک

سه‌گانه آینده‌دار
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

سه‌گانه آینده‌دار

ژاپن «ربات بزکوهی» برای کمک به سالمندان ساخت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ژاپن «ربات بزکوهی» برای کمک به سالمندان ساخت

توسعه روباتیک باعث مرجعیت علمی می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

توسعه روباتیک باعث مرجعیت علمی می‌شود

خودروی رباتیک رکورد سرعت جهان را شکست
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

خودروی رباتیک رکورد سرعت جهان را شکست

Smart Home؛ تسهیل‌کننده زندگی بشر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

Smart Home؛ تسهیل‌کننده زندگی بشر

نمایش سگهای رباتیک در نمایشگاه فناوری بارسلونا
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نمایش سگهای رباتیک در نمایشگاه فناوری بارسلونا

سگ رباتیک چینی از راه رسید
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

سگ رباتیک چینی از راه رسید

شناسایی پروتئین‌هایی که به ترمیم عضلات آسیب‌دیده کمک می‌کند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

شناسایی پروتئین‌هایی که به ترمیم عضلات آسیب‌دیده کمک می‌کند

ابرژله ای که قدرت تحمل وزن خودرو را دارد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ابرژله ای که قدرت تحمل وزن خودرو را دارد

شهربازی رباتیک طراحی می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

شهربازی رباتیک طراحی می شود

آموزش راه رفتن به ربات‌ها با استفاده از موانع مجازی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آموزش راه رفتن به ربات‌ها با استفاده از موانع مجازی

تلاش تیم رباتیک افغانستان برای خروج از این کشور
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تلاش تیم رباتیک افغانستان برای خروج از این کشور

ربات‌هایی که روزی جای دارو را می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ربات‌هایی که روزی جای دارو را می‌گیرد

تولید دست رباتیکی که بازی ویدئویی انجام می‌دهد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تولید دست رباتیکی که بازی ویدئویی انجام می‌دهد

اولین جراحی رباتیک از راه دور در ایران
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اولین جراحی رباتیک از راه دور در ایران

نخستین جراحی رباتیک از راه دور در ایران با محصول دانش‌بنیان انجام شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نخستین جراحی رباتیک از راه دور در ایران با محصول دانش‌بنیان انجام شد

اولین جراحی رباتیک از راه دور با دستگاه ایرانی انجام شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اولین جراحی رباتیک از راه دور با دستگاه ایرانی انجام شد