این بازوها شما را تبدیل به سایبورگ می‌کند | گامی برای نزدیک‌شدن به ادغام انسان و ماشین
اخبار جدید فناوری

این بازوها شما را تبدیل به سایبورگ می‌کند | گامی برای نزدیک‌شدن به ادغام انسان و ماشین

ببینید | پلیس آهنی وارد می‌شود! | روبات پلیس در متروی منهتن نیویورک
اخبار جدید فناوری

ببینید | پلیس آهنی وارد می‌شود! | روبات پلیس در متروی منهتن نیویورک

برای این روبات، مانع معنی ندارد | بدون مغز با هوش فیزیکی!
اخبار جدید فناوری

برای این روبات، مانع معنی ندارد | بدون مغز با هوش فیزیکی!

روبات خدمتکار در یونان باستان! | روبات ۲۰۰۰ ساله برای پذیرایی از مهمان‌ها
اخبار جدید فناوری

روبات خدمتکار در یونان باستان! | روبات ۲۰۰۰ ساله برای پذیرایی از مهمان‌ها

تحقق رویای پیاده‌روی اربعین با روبات ایرانی | اسکلت بیرونی روباتیک به کمک توان‌یابان می‌آید
اخبار جدید فناوری

تحقق رویای پیاده‌روی اربعین با روبات ایرانی | اسکلت بیرونی روباتیک به کمک توان‌یابان می‌آید

روبات خانه‌دار به خانه‌ها می‌آید | اتو کشیدن و جاروبرقی دیگر برعهده روبات‌هاست
اخبار جدید فناوری

روبات خانه‌دار به خانه‌ها می‌آید | اتو کشیدن و جاروبرقی دیگر برعهده روبات‌هاست

عکس | این روبات قطع برق را پیش‌بینی می‌کند | پیشگیری پیش از خاموشی!
اخبار جدید فناوری

عکس | این روبات قطع برق را پیش‌بینی می‌کند | پیشگیری پیش از خاموشی!

خلبان‌ها روبات می‌شوند | جایگزینی برای خلبانی انواع هواپیماها
اخبار جدید فناوری

خلبان‌ها روبات می‌شوند | جایگزینی برای خلبانی انواع هواپیماها

ببینید | روباتی که هواپیما را بهتر از انسان می‌راند!
اخبار جدید فناوری

ببینید | روباتی که هواپیما را بهتر از انسان می‌راند!

سگ‌های روباتیک ؛ همراهان آینده انسان‌های تنها
اخبار جدید فناوری

سگ‌های روباتیک ؛ همراهان آینده انسان‌های تنها

top