اخبار جدید رجب طیب اردوغان

کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارات مداخله جویانه اردوغان را بررسی می کند

کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارات مداخله جویانه اردوغان را بررسی می کند