سیاسی , ویژه

تصاویر | حضور ناوهای جنگی روسیه و چین در آب‌های ایران برای انجام رزمایش مشترک