NGC5921، مارپیچی با بازوان پیچ‌درپیچ
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

NGC5921، مارپیچی با بازوان پیچ‌درپیچ

سیارات سنگی چگونه شکل می‌گیرد؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

سیارات سنگی چگونه شکل می‌گیرد؟

پرتاب لیزر به سمت ماه برای تشخیص امواج گرانشی اولیه جهان
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پرتاب لیزر به سمت ماه برای تشخیص امواج گرانشی اولیه جهان

پرتاب تلسکوپ جیمز وب باز هم به تعویق افتاد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پرتاب تلسکوپ جیمز وب باز هم به تعویق افتاد

زیر و بم رصدخانه ملی در شبکه چهار بررسی می‌شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

زیر و بم رصدخانه ملی در شبکه چهار بررسی می‌شود

شهاب سنگ سبز رنگ در ترکیه رصد شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

شهاب سنگ سبز رنگ در ترکیه رصد شد

به زودی از رصدخانه ملی ایران بهره برداری می‌شود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

به زودی از رصدخانه ملی ایران بهره برداری می‌شود

چین بزرگترین رادیوتلسکوپ جهان را در اختیار دانشمندان قرار داد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

چین بزرگترین رادیوتلسکوپ جهان را در اختیار دانشمندان قرار داد

تصویری از یک دنباله دار پیش از خورشید گرفتگی
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تصویری از یک دنباله دار پیش از خورشید گرفتگی