توضیحات مدیریت بحران درباره ریزش ناگهانی زمین در نسیم شهر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توضیحات مدیریت بحران درباره ریزش ناگهانی زمین در نسیم شهر

مولود روز مرگ
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مولود روز مرگ

لزوم تهیه «نقشه جغرافیایی بحران منطقه»
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

لزوم تهیه «نقشه جغرافیایی بحران منطقه»

امضای تفاهم نامه مشترک میان مدیریت بحران تهران و جمعیت هلال احمر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امضای تفاهم نامه مشترک میان مدیریت بحران تهران و جمعیت هلال احمر

افزایش سرعت فرونشست زمین در تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افزایش سرعت فرونشست زمین در تهران

ضرورت ابقاء شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ضرورت ابقاء شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران

تهران نیازمند ۵۰ هشدار دهنده سریع زلزله
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تهران نیازمند ۵۰ هشدار دهنده سریع زلزله

آغاز فاز اول طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آغاز فاز اول طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی تهران

آغاز فرآیند اجرای طرح بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های مسکونی شهر تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آغاز فرآیند اجرای طرح بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های مسکونی شهر تهران

ایجاد سامانه‌های رصد حوادث و سوانح در تهران ضروری است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ایجاد سامانه‌های رصد حوادث و سوانح در تهران ضروری است

ضرروت اتصال سازمان‌های زیرساختی به سامانه هشدار سریع زلزله
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ضرروت اتصال سازمان‌های زیرساختی به سامانه هشدار سریع زلزله

آغاز به کار سامانه هوشمند فرماندهی حوادث شهر تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آغاز به کار سامانه هوشمند فرماندهی حوادث شهر تهران

تغییر نام سازمان مدیریت بحران تهران به اعتبار آن لطمه می‌زند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تغییر نام سازمان مدیریت بحران تهران به اعتبار آن لطمه می‌زند

برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی بین المللی جستجو و نجات
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی بین المللی جستجو و نجات

مانیتورهای اطلاع رسانی در مبادی ورودی کوهستان نصب می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مانیتورهای اطلاع رسانی در مبادی ورودی کوهستان نصب می‌شود

کاهش۸۰ درصدی خسارات زلزله با هزینه ۲۰ درصدی در بخش آموزش
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کاهش۸۰ درصدی خسارات زلزله با هزینه ۲۰ درصدی در بخش آموزش

۴ بیمارستان پایتخت در اولویت اتصال به خطوط مترو
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۴ بیمارستان پایتخت در اولویت اتصال به خطوط مترو