اجرای طرح‌های تحولی مدارس با نگاه به ساحت‌های سند تحول بنیادین
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اجرای طرح‌های تحولی مدارس با نگاه به ساحت‌های سند تحول بنیادین

معلمان مسئول یادگیری دانش‌آموزان هستند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

معلمان مسئول یادگیری دانش‌آموزان هستند

واریز ۱۷۰ میلیارد ریال سرانه دانش آموزی مدارس عشایری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واریز ۱۷۰ میلیارد ریال سرانه دانش آموزی مدارس عشایری

تشریح فعالیت‌های انجام شده در راستای اجرای بسته تحولی خوانا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تشریح فعالیت‌های انجام شده در راستای اجرای بسته تحولی خوانا

تشریح و تبیین برنامه‌های آموزش‌وپرورش توسط اعضای شورای معاونان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تشریح و تبیین برنامه‌های آموزش‌وپرورش توسط اعضای شورای معاونان

تشریح و تبیین بستر همکاری‌ها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تشریح و تبیین بستر همکاری‌ها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تشریح شرایط واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تشریح شرایط واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش

راه اندازی ۴ کانال برای آموزش سلامت در شبکه شاد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

راه اندازی ۴ کانال برای آموزش سلامت در شبکه شاد

اجرای طرح خوانا در ۵ درصد مدارس کشور از اول دی ماه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اجرای طرح خوانا در ۵ درصد مدارس کشور از اول دی ماه