اخبار جدید رقابت‌های یورو 2020

انگلیس ۲- دانمارک یک / شگفتی تکمیل نشد، سه شیرها حریف ایتالیا در فینال

انگلیس ۲- دانمارک یک / شگفتی تکمیل نشد، سه شیرها حریف ایتالیا در فینال