اخبار جدید بین الملل

وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد: تورم به کمتر از ۱۰ درصد میرسد