۵۷ شهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۵۷ شهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

۵۰ شهر کشور در وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۵۰ شهر کشور در وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی

شهرهای ایران در وضعیت آبی و زرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شهرهای ایران در وضعیت آبی و زرد

هیچ نقطه‌ای در کشور در وضعیت قرمز کرونایی نیست
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هیچ نقطه‌ای در کشور در وضعیت قرمز کرونایی نیست

آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور اعلام شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور اعلام شد

افزایش تعداد شهرهای زرد و آبی در کشور/ ۲۴ شهر در وضعیت قرمز
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افزایش تعداد شهرهای زرد و آبی در کشور/ ۲۴ شهر در وضعیت قرمز

تعداد شهرهای قرمز کرونایی دو رقمی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تعداد شهرهای قرمز کرونایی دو رقمی شد

آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور منتشر شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور منتشر شد

تعداد شهرستان‌های قرمز و نارنجی کرونا به صفر رسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تعداد شهرستان‌های قرمز و نارنجی کرونا به صفر رسید

تهران و ۱۴ مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تهران و ۱۴ مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا

رنگ کرونا در ۱۰۵ شهر آبی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رنگ کرونا در ۱۰۵ شهر آبی شد

آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور اعلام شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور اعلام شد

رنگ‌بندی جدید کرونایی کشور/ ۳۰۶ شهرستان در وضعیت قرمز
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رنگ‌بندی جدید کرونایی کشور/ ۳۰۶ شهرستان در وضعیت قرمز

اعلام رنگ‌بندی جدید کرونا در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اعلام رنگ‌بندی جدید کرونا در کشور

آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهر‌ها شنبه ۱۶ مرداد+ آمار دقیق
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهر‌ها شنبه ۱۶ مرداد+ آمار دقیق

نقشه جدید رنگ‌بندی کرونا در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نقشه جدید رنگ‌بندی کرونا در کشور