توجه به حوزه تولید دانش‌بنیان از اولویت‌های نیروی دریایی ارتش است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

توجه به حوزه تولید دانش‌بنیان از اولویت‌های نیروی دریایی ارتش است

شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد

بازدید امیر سیاری از روند آموزش‌های دانشجویان دانشگاه «دافوس»
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بازدید امیر سیاری از روند آموزش‌های دانشجویان دانشگاه «دافوس»

خریداری مخازن اکسیژن برای ۵ بیمارستان در زاهدان و خاش
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

خریداری مخازن اکسیژن برای ۵ بیمارستان در زاهدان و خاش

رایزنی همگرایی بیشتر بین ایران و روسیه برای مقابله با تهدیدات
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رایزنی همگرایی بیشتر بین ایران و روسیه برای مقابله با تهدیدات

رئیس جدید سازمان تربیت بدنی ارتش منصوب شد
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

رئیس جدید سازمان تربیت بدنی ارتش منصوب شد

ارسال کمک‌های مومنانه نیروی هوایی ارتش به سیستان و بلوچستان
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ارسال کمک‌های مومنانه نیروی هوایی ارتش به سیستان و بلوچستان

رئیس جدید ستاد عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رئیس جدید ستاد عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد