چگونه استرس و اضطراب دانش آموزان را مهار کنیم
اخبار جدید پزشکی

چگونه استرس و اضطراب دانش آموزان را مهار کنیم

ویروس کرونا می تواند منجر به فراموشی، روان پریشی، شیدایی و لکنت زبان شود
اخبار جدید فناوری

ویروس کرونا می تواند منجر به فراموشی، روان پریشی، شیدایی و لکنت زبان شود

چگونه می توان انگیزه دانش آموزان را برای آموزش آنلاین بالا برد؟
اخبار جدید فناوری

چگونه می توان انگیزه دانش آموزان را برای آموزش آنلاین بالا برد؟

ارتباط نیازهای کاذب زندگی و بروز افسردگی
اخبار جدید پزشکی

ارتباط نیازهای کاذب زندگی و بروز افسردگی

نمایش الگوی تنهایی در مغز توسط دانشمندان
اخبار جدید فناوری

نمایش الگوی تنهایی در مغز توسط دانشمندان

روان درمانی کودکان با شن بازی/تقویت مهارت های کلامی
اخبار جدید پزشکی

روان درمانی کودکان با شن بازی/تقویت مهارت های کلامی

این میوه ها شما را خوش بین می کنند
اخبار جدید پزشکی

این میوه ها شما را خوش بین می کنند

دسترسی به مراقبت های بهداشت روان در شرایط کرونا ضروری است
اخبار جدید پزشکی

دسترسی به مراقبت های بهداشت روان در شرایط کرونا ضروری است

جامعه باید با «سلامت روان» واکسینه شود/نقش معنویت در کنترل استرس
اخبار جدید پزشکی

جامعه باید با «سلامت روان» واکسینه شود/نقش معنویت در کنترل استرس

حضور روانپزشک و روانشناس در بیمارستان های کرونایی لازم است
اخبار جدید پزشکی

حضور روانپزشک و روانشناس در بیمارستان های کرونایی لازم است