هفته آینده؛ بررسی طرح تشکیل «سازمان ملی اقامت» در کمیسیون شوراها
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هفته آینده؛ بررسی طرح تشکیل «سازمان ملی اقامت» در کمیسیون شوراها

بررسی ابعاد امنیتی واقعه حرم مطهر رضوی در کمیسیون شوراهای مجلس
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بررسی ابعاد امنیتی واقعه حرم مطهر رضوی در کمیسیون شوراهای مجلس

بررسی بودجه ناجا با حضور سردار اشتری در کمیسیون شوراها
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بررسی بودجه ناجا با حضور سردار اشتری در کمیسیون شوراها

فرصت 48 ساعته شکایت داوطلبان انتخابات شوراها به دیوان محاسبات
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

فرصت 48 ساعته شکایت داوطلبان انتخابات شوراها به دیوان محاسبات

رأی هیئت مرکزی نظارت فصل‌الخطاب انتخابات شوراها است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رأی هیئت مرکزی نظارت فصل‌الخطاب انتخابات شوراها است

نجابت: به دنبال روشن شدن حقایق در نهاد ریاست‌جمهوری دوره گذشته هستیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نجابت: به دنبال روشن شدن حقایق در نهاد ریاست‌جمهوری دوره گذشته هستیم

وزیران پیشنهادی ارشاد، صنعت، نفت و راه برنامه‌های خود را ارایه کردند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

وزیران پیشنهادی ارشاد، صنعت، نفت و راه برنامه‌های خود را ارایه کردند

برنامه‌های وزیران  پیشنهادی اقتصاد، آموزش، اطلاعات و دفاع  بررسی شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

برنامه‌های وزیران پیشنهادی اقتصاد، آموزش، اطلاعات و دفاع بررسی شد

جزئیات جلسه کمیسیون شوراهای مجلس با گزینه پیشنهادی وزارت کشور
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

جزئیات جلسه کمیسیون شوراهای مجلس با گزینه پیشنهادی وزارت کشور