رویدادهای نجومی هفته سوم شهریورماه ۱۴۰۰+ جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویدادهای نجومی هفته سوم شهریورماه ۱۴۰۰+ جدول

آسمان امشب شاهد "مقابله مشتری" و "حرکت بازگشتی ارونوس خواهد بود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آسمان امشب شاهد "مقابله مشتری" و "حرکت بازگشتی ارونوس خواهد بود

امشب ماه در وضعیت "حضیض زمینی" قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب ماه در وضعیت "حضیض زمینی" قرار می‌گیرد

امشب شاهد "تربیع اول ماه" و "خوشه کروی M2" باشید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب شاهد "تربیع اول ماه" و "خوشه کروی M2" باشید

رویدادهای نجومی هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۰+ جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویدادهای نجومی هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۰+ جدول

امشب سیارک Dembowska 349 را در وضعیت مقابله رصد کنید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب سیارک Dembowska 349 را در وضعیت مقابله رصد کنید

امشب شاهد "وضعیت مقارنه ماه و زهره" باشید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب شاهد "وضعیت مقارنه ماه و زهره" باشید

امشب آسمان شاهد "وضعیت مقارنه ماه و سیاره مریخ" خواهد بود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب آسمان شاهد "وضعیت مقارنه ماه و سیاره مریخ" خواهد بود

امشب آسمان شاهد "ماه‌نو" خواهد بود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب آسمان شاهد "ماه‌نو" خواهد بود

امشب در آسمان، مقارنه خارجی سیاره عطارد را ببینید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب در آسمان، مقارنه خارجی سیاره عطارد را ببینید

رویداد نجومی شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۰+ جزئیات
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویداد نجومی شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۰+ جزئیات