رویت هلال آخر ماه ربیع‌الثانی را از دست ندهید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویت هلال آخر ماه ربیع‌الثانی را از دست ندهید

بارش شهابی «آلفا تک‌شاخ» را از دست ندهید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

بارش شهابی «آلفا تک‌شاخ» را از دست ندهید

رویدادهای نجومی هفته نخست آذرماه ۱۴۰۱+ جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویدادهای نجومی هفته نخست آذرماه ۱۴۰۱+ جدول

مقارنه ماه و مشتری را از دست ندهید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مقارنه ماه و مشتری را از دست ندهید

رویدادهای نجومی هفته چهارم مهرماه ۱۴۰۱+ دانلود جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویدادهای نجومی هفته چهارم مهرماه ۱۴۰۱+ دانلود جدول

رویدادهای نجومی هفته سوم شهریورماه ۱۴۰۱+ جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویدادهای نجومی هفته سوم شهریورماه ۱۴۰۱+ جدول

برای اکتشافات "جیمز وب" اسم بگذارید!
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

برای اکتشافات "جیمز وب" اسم بگذارید!

رویدادهای نجومی هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۱ + جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویدادهای نجومی هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۱ + جدول

شبیه‌سازی کیهان به کمک جیمزوب
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

شبیه‌سازی کیهان به کمک جیمزوب

۳۰ هزار نام در ماموریت "آرتمیس‌۱" به فضا می‌رود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

۳۰ هزار نام در ماموریت "آرتمیس‌۱" به فضا می‌رود

عظمت کیهانی
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عظمت کیهانی

هلال ماه ذی‌الحجه را با چشم ببینید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

هلال ماه ذی‌الحجه را با چشم ببینید

امشب ماه در کنار سیاره اورانوس قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب ماه در کنار سیاره اورانوس قرار می‌گیرد

تقویم نجومی تیرماه ۱۴۰۱+ دانلود جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تقویم نجومی تیرماه ۱۴۰۱+ دانلود جدول

انسان تا ۲۰۴۰ قدم بر مریخ نخواهد گذاشت
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

انسان تا ۲۰۴۰ قدم بر مریخ نخواهد گذاشت

ماه در وضعیت حضیض مداری قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ماه در وضعیت حضیض مداری قرار می‌گیرد

امشب خوشه ستاره‌ای M13 را رصد کنید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب خوشه ستاره‌ای M13 را رصد کنید

امشب شاهد مقارنه ماه و مشتری باشید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب شاهد مقارنه ماه و مشتری باشید

سیاره زهره در اوج خورشیدی قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

سیاره زهره در اوج خورشیدی قرار می‌گیرد

اورانوس در مقارنه خورشیدی قرار خواهد گرفت
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

اورانوس در مقارنه خورشیدی قرار خواهد گرفت