اخبار جدید گوناگون

هواشناسی برای این ۱۴ استان بارش شدید باران اعلام کرده است