اخبار جدید ریاست جمهوری

جزئیات ممنوعیت پروازی روز پنج شنبه همزمان با مراسم تحلیف

جزئیات ممنوعیت پروازی روز پنج شنبه همزمان با مراسم تحلیف

عکس اینستاگرام سایت رهبر انقلاب از مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی

عکس اینستاگرام سایت رهبر انقلاب از مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی