دریافت پول از مردم تحت عنوان «خدمات دارویی» توسط داروخانه‌ها وجاهت قانونی ندارد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دریافت پول از مردم تحت عنوان «خدمات دارویی» توسط داروخانه‌ها وجاهت قانونی ندارد

بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پروژه‌های قطار شهری مشهد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پروژه‌های قطار شهری مشهد

هرکسی در هر رده‌ای باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هرکسی در هر رده‌ای باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشد

کشف «۱۲ هزار تن قند و شکر» و «۷ هزار تن گوشت» احتکار شده
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

کشف «۱۲ هزار تن قند و شکر» و «۷ هزار تن گوشت» احتکار شده

مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه افزایش قیمت خودرو
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه افزایش قیمت خودرو

سازمان بازرسی کل کشور نباید صرفاً تخلفات، جرائم و انحرافات را ببیند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سازمان بازرسی کل کشور نباید صرفاً تخلفات، جرائم و انحرافات را ببیند

حل بخش قابل‌ توجهی از مشکلات خوزستان به دست مسئولان استانی است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

حل بخش قابل‌ توجهی از مشکلات خوزستان به دست مسئولان استانی است

سفر رییس سازمان بازرسی به خوزستان برای بررسی مشکلات سیل
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سفر رییس سازمان بازرسی به خوزستان برای بررسی مشکلات سیل