گزارش شهرداری در مورد زباله گردی/کشف سرنخ هایی ازبرخی تخلفات پیمانکاران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

گزارش شهرداری در مورد زباله گردی/کشف سرنخ هایی ازبرخی تخلفات پیمانکاران

ویدئو / «همه‌چیزم را دادم تا این گونی را بگیرم»
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ویدئو / «همه‌چیزم را دادم تا این گونی را بگیرم»

زخم زباله‌گردی بر تن شهر/ برای مدیریت پسماندها چه باید کرد؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زخم زباله‌گردی بر تن شهر/ برای مدیریت پسماندها چه باید کرد؟

وضعیت اسفناک در سوله های تفکیک زباله حاشیه آرادکوه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت اسفناک در سوله های تفکیک زباله حاشیه آرادکوه

پشت صحنه زباله‌گردی چیست؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پشت صحنه زباله‌گردی چیست؟

مبارزه با زباله‌گردی را از خودمان شروع کنیم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مبارزه با زباله‌گردی را از خودمان شروع کنیم

شیوه جمع‌آوری زباله باید تغییر کند/ سود زباله به جیب مافیا می‌رود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شیوه جمع‌آوری زباله باید تغییر کند/ سود زباله به جیب مافیا می‌رود

زباله‌گردی؛ ‌پدیده‌ای که در نبود زیرساخت مدیریت ‌پسماند ظهور می‌کند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زباله‌گردی؛ ‌پدیده‌ای که در نبود زیرساخت مدیریت ‌پسماند ظهور می‌کند