کمردرد جزو علائم اصلی کرونای جدید است
اخبار جدید گوناگون

کمردرد جزو علائم اصلی کرونای جدید است

چگونه هنر هم‌زیستی با کرونا را بیاموزیم؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

چگونه هنر هم‌زیستی با کرونا را بیاموزیم؟

قدرت اعجاب‌آور سرایت اومیکرون در چند ثانیه!
اخبار جدید گوناگون

قدرت اعجاب‌آور سرایت اومیکرون در چند ثانیه!

قربانیان بی‌دفاع در پیک ششم کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

قربانیان بی‌دفاع در پیک ششم کرونا

کرونای امیکرون سریع‌تر از انواع قبلی از بدن خارج می‌شود
اخبار جدید گوناگون

کرونای امیکرون سریع‌تر از انواع قبلی از بدن خارج می‌شود

دوز سوم واکسن کرونا «اومیکرون» را خنثی می‌کند؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دوز سوم واکسن کرونا «اومیکرون» را خنثی می‌کند؟

۱۸۰ مبتلا به امیکرون در اصفهان شناسایی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۱۸۰ مبتلا به امیکرون در اصفهان شناسایی شد

توصیه کارشناسان به استفاده از دو ماسک برای مصونیت در برابر امیکرون
اخبار جدید گوناگون

توصیه کارشناسان به استفاده از دو ماسک برای مصونیت در برابر امیکرون

۳۱ مبتلا به «اومیکرون» در اصفهان شناسایی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳۱ مبتلا به «اومیکرون» در اصفهان شناسایی شد

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره امیکرون
اخبار جدید گوناگون

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره امیکرون