اخبار جدید فناوری

درخواست ایلان ماسک از ساتیا نادلا برای تغییرات در ویندوز مایکروسافت