اخبار جدید ساخت اولین نوار چسب محلول با الهام از گیاهان بالارونده