ظهور جزیره‌های خاکی درحریم آبی حوضه کارون/جلگه خوزستان ترک خورد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ظهور جزیره‌های خاکی درحریم آبی حوضه کارون/جلگه خوزستان ترک خورد

اجحاف به کشاورزان شمال خوزستان/نیشکر هفت‌تپه آب مازادبرداشت میکند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اجحاف به کشاورزان شمال خوزستان/نیشکر هفت‌تپه آب مازادبرداشت میکند

مخزن‌ سدهای خوزستان حدود ۱۳ درصد آب دارند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مخزن‌ سدهای خوزستان حدود ۱۳ درصد آب دارند

۲۵۴ هزار هکتار از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری در خوزستان اجرا شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۲۵۴ هزار هکتار از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری در خوزستان اجرا شد

توضیحی در خصوص کلیپ منتشرشده از انتقال آب خوزستان به عراق و کویت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

توضیحی در خصوص کلیپ منتشرشده از انتقال آب خوزستان به عراق و کویت

آب خوزستان به هیچ کشوری منتقل نمی شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آب خوزستان به هیچ کشوری منتقل نمی شود

آخرین وضعیت سد کرخه و تامین آب مناطق پایین دست
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آخرین وضعیت سد کرخه و تامین آب مناطق پایین دست

دبی آب شاخه‌های تغدیه‌کننده تالاب هورالعظیم افزایش یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دبی آب شاخه‌های تغدیه‌کننده تالاب هورالعظیم افزایش یافت

مشکل ۲۲۰ روستای دارای تنش آبی در خوزستان برطرف شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مشکل ۲۲۰ روستای دارای تنش آبی در خوزستان برطرف شد

خشکسالی شدید حوضه‌های کرخه و دز / برداشت انفجاری از منابع آب خوزستان برای کشت شلتوک
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

خشکسالی شدید حوضه‌های کرخه و دز / برداشت انفجاری از منابع آب خوزستان برای کشت شلتوک