لطیفی: دستیار مردمی‌سازی در دستگاه‌ها ایجاد می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

لطیفی: دستیار مردمی‌سازی در دستگاه‌ها ایجاد می‌شود

اطلاعات ۲/۶ میلیون کارمند دولت در پاکنا ثبت شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

اطلاعات ۲/۶ میلیون کارمند دولت در پاکنا ثبت شد

شرط برگشت دورکاری کارکنان با شیوع اُمیکرون
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شرط برگشت دورکاری کارکنان با شیوع اُمیکرون

افزایش شاخص‌های عملکرد دستگاه‌ها/ کارشناسان نظر دهند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش شاخص‌های عملکرد دستگاه‌ها/ کارشناسان نظر دهند

اجرای دورکاری مادران ابهام دارد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اجرای دورکاری مادران ابهام دارد

نحوه حضور کارکنان با لغو رسمی دورکاری / ادامه حضور ۷ ساعته
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نحوه حضور کارکنان با لغو رسمی دورکاری / ادامه حضور ۷ ساعته

شرایط حضور کارکنان در زمان واکسیناسیون و تغییر رنگ مناطق
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شرایط حضور کارکنان در زمان واکسیناسیون و تغییر رنگ مناطق