اخبار جدید سازمان تامین اجتماعی

پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی بیماران کرونایی از سوی تامین اجتماعی

پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی بیماران کرونایی از سوی تامین اجتماعی