حذف استعلام‌های سنتی موجب افزایش اطمینان در صحت پاسخگویی به مردم می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حذف استعلام‌های سنتی موجب افزایش اطمینان در صحت پاسخگویی به مردم می‌شود

وظایف دفتریاران افزایش خواهد یافت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وظایف دفتریاران افزایش خواهد یافت

تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها یکی از دلایل بروز تخلف در دفترخانه‌ها است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها یکی از دلایل بروز تخلف در دفترخانه‌ها است

سند تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد تدوین می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سند تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد تدوین می‌شود

پاسخ به بیش از ۲۱ میلیون استعلام از طریق وب سرویس‌های سازمان ثبت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پاسخ به بیش از ۲۱ میلیون استعلام از طریق وب سرویس‌های سازمان ثبت

تنظیم سند قطعی انتقال خودرو در کمتر از ۱۵ دقیقه در دفاتر اسناد رسمی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تنظیم سند قطعی انتقال خودرو در کمتر از ۱۵ دقیقه در دفاتر اسناد رسمی

دیدار اعضای هسته گزینش سازمان ثبت اسناد و املاک با خداییان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دیدار اعضای هسته گزینش سازمان ثبت اسناد و املاک با خداییان

با دستور محسنی اژه ای؛ ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

با دستور محسنی اژه ای؛ ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه شد

واحدهای اجرای اسناد رسمی به ساختمان اجرای اسناد تهران منتقل شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واحدهای اجرای اسناد رسمی به ساختمان اجرای اسناد تهران منتقل شد