وزیر جهاد کشاورزی: مقابله با بیابان‌زایی منجر به تولید و امنیت غذایی می شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

وزیر جهاد کشاورزی: مقابله با بیابان‌زایی منجر به تولید و امنیت غذایی می شود

۶ هزار پرونده قاچاق چوب امسال به مراجع قضایی ارایه شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۶ هزار پرونده قاچاق چوب امسال به مراجع قضایی ارایه شد

یک هزار باغ دیم در ایلام تا پایان سال آینده به بهره‌برداری می رسد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

یک هزار باغ دیم در ایلام تا پایان سال آینده به بهره‌برداری می رسد

عملیات بیابان زدایی در ۷.۵ میلیون هکتار از اراضی بحرانی در دست اجراست
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

عملیات بیابان زدایی در ۷.۵ میلیون هکتار از اراضی بحرانی در دست اجراست

۲۰ تریلیون دلار خسارت ناشی از تغییر کاربری زمین در جهان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۲۰ تریلیون دلار خسارت ناشی از تغییر کاربری زمین در جهان است

اقدامات حفاظتی در جنگل‌ها و مراتع کشور تشدید می شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اقدامات حفاظتی در جنگل‌ها و مراتع کشور تشدید می شود

کاهش ۴ میلیون تنی تولید علوفه مرتعی بر اثر خشکسالی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش ۴ میلیون تنی تولید علوفه مرتعی بر اثر خشکسالی