اخبار جدید سازمان جهانی بهداشت

هشدار سازمان جهانی بهداشت: شیوع کرونا آخرین همه‌گیری در سطح جهان نیست

هشدار سازمان جهانی بهداشت: شیوع کرونا آخرین همه‌گیری در سطح جهان نیست

توضیح جهانپور درباره همکاری ایران با سازمان جهانی بهداشت

توضیح جهانپور درباره همکاری ایران با سازمان جهانی بهداشت

یکی از همراهانمان از نخستین لحظات، ناجا بود/ در اوج بحران کرونا از پشت خنجر خوردیم

یکی از همراهانمان از نخستین لحظات، ناجا بود/ در اوج بحران کرونا از پشت خنجر خوردیم