همشهری: برای سازمان اوج و سازمان تبلیغات مهم نیست که وقتی فیلم می سازند سرمایه شان برگردد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

همشهری: برای سازمان اوج و سازمان تبلیغات مهم نیست که وقتی فیلم می سازند سرمایه شان برگردد

وقتی برای دفاع از یک فیلم «معمای شاه» و حاتمی‌کیا هم زیر سوال می‌روند!
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

وقتی برای دفاع از یک فیلم «معمای شاه» و حاتمی‌کیا هم زیر سوال می‌روند!

پانته‌آ پناهی‌ها در «مسیح، پسرمریم»/ عکس
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پانته‌آ پناهی‌ها در «مسیح، پسرمریم»/ عکس

جنجالِ دستبرد به آرشیو محرمانه بنیاد روایت فتح بالا گرفت
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

جنجالِ دستبرد به آرشیو محرمانه بنیاد روایت فتح بالا گرفت

آرشیو محرمانه بنیاد روایت فتح چگونه از برنامه جنجالی «آقا مرتضی» سردرآورد؟/ پیگیری قضایی آغاز شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آرشیو محرمانه بنیاد روایت فتح چگونه از برنامه جنجالی «آقا مرتضی» سردرآورد؟/ پیگیری قضایی آغاز شد

اعتراض مریم امینی به برنامه «آقامرتضی»؛ تصویری مشابهِ زنان بدکاره‌ِ فیلمفارسی در شبکه سه
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اعتراض مریم امینی به برنامه «آقامرتضی»؛ تصویری مشابهِ زنان بدکاره‌ِ فیلمفارسی در شبکه سه