ترکیه بازار ۱.۷میلیارد دلاری روسیه و اوکراین را از ایران گرفت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ترکیه بازار ۱.۷میلیارد دلاری روسیه و اوکراین را از ایران گرفت

صید ۲۰ هزار و ۵۳ تن کیلکا در آب‌های دریای خزر
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

صید ۲۰ هزار و ۵۳ تن کیلکا در آب‌های دریای خزر

ایران ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن خوراک آبزیان را دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ایران ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن خوراک آبزیان را دارد

آب شور کشور می‌تواند فرصتی برای پرورش تنوع آبزیان باشد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آب شور کشور می‌تواند فرصتی برای پرورش تنوع آبزیان باشد

ایران رتبه اول صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند را دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ایران رتبه اول صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند را دارد

تقویت و ساماندهی مشاغل خُرد در دستور کار سازمان شیلات قرار گرفت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تقویت و ساماندهی مشاغل خُرد در دستور کار سازمان شیلات قرار گرفت

طوفان شاهین ۵ کشته و مفقودی و ۱۶۶۰میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

طوفان شاهین ۵ کشته و مفقودی و ۱۶۶۰میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت

ممنوعیت دریاروی شناورهای صیادی به علت طوفان
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ممنوعیت دریاروی شناورهای صیادی به علت طوفان