طرح نهضت ملی مسکن با سرعت در حال پیشرفت است
اخبار جدید اقتصادی

طرح نهضت ملی مسکن با سرعت در حال پیشرفت است

تامین مسکن فرهنگیان در قالب طرح نهضت ملی انجام می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

تامین مسکن فرهنگیان در قالب طرح نهضت ملی انجام می‌شود

انعقاد ۱۴ تفاهم‌نامه با واحدهای صنعتی برای تامین مسکن کارگران
اخبار جدید اقتصادی

انعقاد ۱۴ تفاهم‌نامه با واحدهای صنعتی برای تامین مسکن کارگران

واگذاری زمین به هر ایرانی متقاضی سکونت در جزیره ابوموسی
اخبار جدید اقتصادی

واگذاری زمین به هر ایرانی متقاضی سکونت در جزیره ابوموسی

طرح جامع شهر تربت جام در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد
اخبار جدید اقتصادی

طرح جامع شهر تربت جام در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد

تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق ملی مسکن
اخبار جدید اقتصادی

تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق ملی مسکن

استفاده از زمین‌های مازاد دانشگاه‌ها برای ساخت مسکن و خوابگاه‌های متاهلی
اخبار جدید اقتصادی

استفاده از زمین‌های مازاد دانشگاه‌ها برای ساخت مسکن و خوابگاه‌های متاهلی

بیش از ۳هزارمتقاضی برای ساخت مسکن درطرح جوانی جمعیت، زمین تخصیص داده شده است
اخبار جدید اقتصادی

بیش از ۳هزارمتقاضی برای ساخت مسکن درطرح جوانی جمعیت، زمین تخصیص داده شده است

گسترش صنعت‌شهرها و تامین مسکن کارکنان بخش صنعت در دستورکار دولت
اخبار جدید اقتصادی

گسترش صنعت‌شهرها و تامین مسکن کارکنان بخش صنعت در دستورکار دولت

رفع فوری تعرض به بیش از ۲ هزار هکتار زمین دولتی
اخبار جدید اقتصادی

رفع فوری تعرض به بیش از ۲ هزار هکتار زمین دولتی

top