اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

سازمان نصر کشور خطاب به رئیس جمهور: آماده بررسی، نظارت و رفع مشکلات اینترنتی هستیم