حسینی: پذیرش ایران در شانگهای نشانگر بی اثر بودن تهدیدهای آمریکا است
اخبار جدید سیاسی

حسینی: پذیرش ایران در شانگهای نشانگر بی اثر بودن تهدیدهای آمریکا است

رضایی: توسعه روابط دوجانبه با کشورهای عضو سازمان شانگهای ضروری است
اخبار جدید سیاسی

رضایی: توسعه روابط دوجانبه با کشورهای عضو سازمان شانگهای ضروری است

«شانگهای» گام مهم در تبدیل کشور به کریدوری اقتصادی است
اخبار جدید سیاسی

«شانگهای» گام مهم در تبدیل کشور به کریدوری اقتصادی است

عضویت دائم در شانگهای فرصت مناسبی برای شکل‌گیری توازن سیاست خارجی
اخبار جدید سیاسی

عضویت دائم در شانگهای فرصت مناسبی برای شکل‌گیری توازن سیاست خارجی

خبرگزاری فرانسه: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مقابله با تحریم‌های غرب است
اخبار جدید بین الملل

خبرگزاری فرانسه: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مقابله با تحریم‌های غرب است

عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود
اخبار جدید سیاسی

عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود

واکنش یک نماینده مجلس به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای
اخبار جدید سیاسی

واکنش یک نماینده مجلس به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

روسیه: ایران نقش عمده‌ای در عادی‌سازی اوضاع منطقه به عهده دارد
اخبار جدید بین الملل

روسیه: ایران نقش عمده‌ای در عادی‌سازی اوضاع منطقه به عهده دارد

لزوم همگرایی ایران با سازمان همکاری‌ شانگهای و اتحادیه بریکس/ نقش استراتژیک ایران در اتصال چین به اروپا
اخبار جدید اقتصادی

لزوم همگرایی ایران با سازمان همکاری‌ شانگهای و اتحادیه بریکس/ نقش استراتژیک ایران در اتصال چین به اروپا

واکنش هند به عضویت ایران در شانگهای
اخبار جدید سیاسی

واکنش هند به عضویت ایران در شانگهای