رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب شد
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب شد

اجرای پویش همگانی «ورزشی‌شو» در مراکز واکسیناسیون کرونا در پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اجرای پویش همگانی «ورزشی‌شو» در مراکز واکسیناسیون کرونا در پایتخت

همایش پیاده روی خانوادگی تهرانی ها در روز جهانی المپیک برگزار می شود
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

همایش پیاده روی خانوادگی تهرانی ها در روز جهانی المپیک برگزار می شود

استفاده از ظرفیت های ورزشی حرم امام در توسعه ورزش شهروندی پایتخت 
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

استفاده از ظرفیت های ورزشی حرم امام در توسعه ورزش شهروندی پایتخت 

ویژه برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران در دهه کرامت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ویژه برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران در دهه کرامت

طراحی ۵۰۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری و پیاده روی در پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

طراحی ۵۰۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری و پیاده روی در پایتخت