لزوم ایجاد ردیف مستقل بودجه برای حمایت از شرکت های دانش‌بنیان
اخبار جدید فناوری

لزوم ایجاد ردیف مستقل بودجه برای حمایت از شرکت های دانش‌بنیان

مهمترین ماموریت معاونت فناوری وزارت علوم
اخبار جدید فناوری

مهمترین ماموریت معاونت فناوری وزارت علوم

کندوی هوشمند در اردبیل طراحی و راه‌اندازی شد
اخبار جدید اقتصادی

کندوی هوشمند در اردبیل طراحی و راه‌اندازی شد

توسعه زیست‌بوم‌های فناوری در مدیریت شهری اصفهان در دستور کار است
اخبار جدید فناوری

توسعه زیست‌بوم‌های فناوری در مدیریت شهری اصفهان در دستور کار است

تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
اخبار جدید فناوری

تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان برای ۳۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کردند
اخبار جدید فناوری

۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان برای ۳۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کردند

چشم «کشاورز» به دست «محقق»/ درخت تو باید بار دانش بگیرد!
اخبار جدید اقتصادی

چشم «کشاورز» به دست «محقق»/ درخت تو باید بار دانش بگیرد!

سهم بخش کشاورزی از دانش‌بنیان ۴ درصد است
اخبار جدید اقتصادی

سهم بخش کشاورزی از دانش‌بنیان ۴ درصد است

مقررات و قوانین؛ حامی یا مانع دانش بنیان ها
اخبار جدید فناوری

مقررات و قوانین؛ حامی یا مانع دانش بنیان ها

شاخص های کلیدی سنجش پیشرفت دانش بنیان کدامند؟
اخبار جدید فناوری

شاخص های کلیدی سنجش پیشرفت دانش بنیان کدامند؟