فراخوان شرکت‏‌های دولتی مشمول قانون پایانه‏‌های فروشگاهی از دی
اخبار جدید اقتصادی

فراخوان شرکت‏‌های دولتی مشمول قانون پایانه‏‌های فروشگاهی از دی

جلوگیری از فرار مالیاتی با سامانه مودیان
اخبار جدید اقتصادی

جلوگیری از فرار مالیاتی با سامانه مودیان

یکپارچه‌سازی سیستم مالیاتی سبب بهبود فضای کسب و کار می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

یکپارچه‌سازی سیستم مالیاتی سبب بهبود فضای کسب و کار می‌شود

سامانه مؤدیان بخشی از مشکلات نظام مالیاتی را برطرف می‌کند/ منابع درآمدی نفتی خیلی قابل اتکا نیست
اخبار جدید اقتصادی

سامانه مؤدیان بخشی از مشکلات نظام مالیاتی را برطرف می‌کند/ منابع درآمدی نفتی خیلی قابل اتکا نیست

سوداگران، گرفتار تور سامانه مدرن مودیان مالیاتی
اخبار جدید اقتصادی

سوداگران، گرفتار تور سامانه مدرن مودیان مالیاتی

هرکس درآمد دارد باید مالیات بپردازد/ سامانه هوشمند مالیاتی سبب نظام‌مند کردن درآمد دولت می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

هرکس درآمد دارد باید مالیات بپردازد/ سامانه هوشمند مالیاتی سبب نظام‌مند کردن درآمد دولت می‌شود

نفت درآمد قابل اتکایی نیست/ بالارفتن ریسک راه‌اندازی کسب و کارها در غیبت سیستم هوشمند مالیاتی
اخبار جدید اقتصادی

نفت درآمد قابل اتکایی نیست/ بالارفتن ریسک راه‌اندازی کسب و کارها در غیبت سیستم هوشمند مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی قطعاً تأثیر مستقیم بر کنترل تورم خواهد داشت/ کاهش اعتراضات کسبه
اخبار جدید اقتصادی

سامانه مودیان مالیاتی قطعاً تأثیر مستقیم بر کنترل تورم خواهد داشت/ کاهش اعتراضات کسبه

سامانه مودیان مالیاتی فرارهای مالیاتی را به حداقل می‌رساند/ وزارت اقتصاد حساسیت بیشتری به این سامانه داشته باشد
اخبار جدید اقتصادی

سامانه مودیان مالیاتی فرارهای مالیاتی را به حداقل می‌رساند/ وزارت اقتصاد حساسیت بیشتری به این سامانه داشته باشد