افزایش ۲۴۵ درصدی هزینه سبد معیشت!/کارگران ناتوان از خرید یک کیلو مرغ
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۲۴۵ درصدی هزینه سبد معیشت!/کارگران ناتوان از خرید یک کیلو مرغ

مذاکرات فشرده دستمزد بدون توافق ادامه دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مذاکرات فشرده دستمزد بدون توافق ادامه دارد

سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شد

سبد معیشتی خانوار، ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سبد معیشتی خانوار، ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان شد

اعلام رقم نهایی سبد معیشت کارگران به اسفند موکول شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اعلام رقم نهایی سبد معیشت کارگران به اسفند موکول شد

هزینه موادغذایی سبد معیشت کارگران اعلام شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

هزینه موادغذایی سبد معیشت کارگران اعلام شد

جزئیات دومین جلسه کمیته دستمزد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

جزئیات دومین جلسه کمیته دستمزد

مخارج یک خانواده چهار نفره ۱۲ میلیون تومان شد!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مخارج یک خانواده چهار نفره ۱۲ میلیون تومان شد!

اولین اقدام جهادی معاون جدید روابط کار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اولین اقدام جهادی معاون جدید روابط کار

مراقب سفره کارگران و بازنشستگان باشیم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مراقب سفره کارگران و بازنشستگان باشیم