قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۹ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۹ اردیبهشت

نفت خام در روند نزولی/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۴ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی

نفت خام در روند نزولی/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۴ اردیبهشت

بنزین ۳.۵ دلار شد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۳ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی

بنزین ۳.۵ دلار شد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۳ اردیبهشت

نفت خام صعود کرد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۸ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی

نفت خام صعود کرد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۸ اردیبهشت

نفت سقوط کرد/ قیمت نفت امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
اخبار جدید اقتصادی

نفت سقوط کرد/ قیمت نفت امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت نفت‌خام به ۱۰۳ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۳ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲ اردیبهشت

قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۷ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۷ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۰۶ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۶ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۶ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۶ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۰۴ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۵فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۴ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۵فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۴ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۴ فروردین

top