چالش توسعه محصولات مرتبط با اختلالات نورولوژیکی برگزار می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

چالش توسعه محصولات مرتبط با اختلالات نورولوژیکی برگزار می شود

بهره مندی بیش از ۱۵ مرکز علمی و دانشگاهی از تجهیزات علوم شناختی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بهره مندی بیش از ۱۵ مرکز علمی و دانشگاهی از تجهیزات علوم شناختی

استقبال از طرح های تحقیقاتی حوزه علوم شناختی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

استقبال از طرح های تحقیقاتی حوزه علوم شناختی

هفته آگاهی از مغز برگزار می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

هفته آگاهی از مغز برگزار می شود

ساخت دستگاه واقعیت مجازی برای توسعه آزمایشات علوم اعصاب شناختی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ساخت دستگاه واقعیت مجازی برای توسعه آزمایشات علوم اعصاب شناختی

توانبخشی شناختی اختلال گفتار در بیماران سکته مغزی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

توانبخشی شناختی اختلال گفتار در بیماران سکته مغزی

۸ بسته آموزشی و توانبخشی برای «اتیسم» تدوین شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۸ بسته آموزشی و توانبخشی برای «اتیسم» تدوین شد

فراخوان مشترک در حوزه علوم شناختی و پزشکی منتشر شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فراخوان مشترک در حوزه علوم شناختی و پزشکی منتشر شد

عناوین فراخوان‌ مشترک تحقیقاتی ۶ مرکز منتشر شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

عناوین فراخوان‌ مشترک تحقیقاتی ۶ مرکز منتشر شد