اخبار جدید ستاد کل نیروهای مسلح

صدور مجوز برای ورود و خروج مشمولان سربازی مقیم اوکراین

صدور مجوز برای ورود و خروج مشمولان سربازی مقیم اوکراین