اخبار جدید گوناگون

بزرگ‌ترین الماس‌ جهان به نام کوتوله سفید لوسی در فضا کشف شد