تجزبه و تحلیل نسخه‌های پزشکان برای تجویز منطقی دارو/برگزاری ۱۵جلسه با پزشکان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تجزبه و تحلیل نسخه‌های پزشکان برای تجویز منطقی دارو/برگزاری ۱۵جلسه با پزشکان

تولید واکسن پاستوکووک در مهرماه تا یک میلیون دز در هفته می‌رسد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تولید واکسن پاستوکووک در مهرماه تا یک میلیون دز در هفته می‌رسد

واردات ۴۰ میلیون دوز واکسن تا ابتدای پاییز به کشور قطعی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واردات ۴۰ میلیون دوز واکسن تا ابتدای پاییز به کشور قطعی شد

ترجمان عملی خودباوری و ریسک پذیری در حمایت از تولید ملی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ترجمان عملی خودباوری و ریسک پذیری در حمایت از تولید ملی

"دکتر عباس ادیب" از نوادر روزگار بود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

"دکتر عباس ادیب" از نوادر روزگار بود

تزریق بیش از ٥٠٠ هزار دز واکسن کووایران برکت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تزریق بیش از ٥٠٠ هزار دز واکسن کووایران برکت

آغاز تزریق فاز نخست کارآزمایی بالینی نامزد واکسن ایرانی «نورا»
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آغاز تزریق فاز نخست کارآزمایی بالینی نامزد واکسن ایرانی «نورا»

کوویران برکت در جمع ۱۶ واکسن تأیید شده دنیا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کوویران برکت در جمع ۱۶ واکسن تأیید شده دنیا

مرجع ملی برای تأیید مجوز مصرف واکسن سازمان غذا و دارو است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مرجع ملی برای تأیید مجوز مصرف واکسن سازمان غذا و دارو است

کمبود قلم انسولین نگرانی بی‌پایان دیابتی‌ها
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کمبود قلم انسولین نگرانی بی‌پایان دیابتی‌ها

بدن بعضی از افراد فلزات را جذب می کنند/واکسن‬⁩ شاهراه رهایی از کروناست
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بدن بعضی از افراد فلزات را جذب می کنند/واکسن‬⁩ شاهراه رهایی از کروناست

استفاده وسیع و داوطلبانه از ۲ واکسن ایرانی بزودی آغاز می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

استفاده وسیع و داوطلبانه از ۲ واکسن ایرانی بزودی آغاز می‌شود