تمدید ویزای «نجیب بارور» به صورت ویژه انجام می شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تمدید ویزای «نجیب بارور» به صورت ویژه انجام می شود

دولت برای رفع مشکلات مردم مصمم است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دولت برای رفع مشکلات مردم مصمم است

جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه کرونا
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه کرونا

استانداران برای استفاده از خرد جمعی نیاز به اختیارات بیشتری دارند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

استانداران برای استفاده از خرد جمعی نیاز به اختیارات بیشتری دارند

نتیجه عملکرد نیروی انتظامی موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نتیجه عملکرد نیروی انتظامی موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود

وزیر کشور حکم شهردار مشهد را امضا کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

وزیر کشور حکم شهردار مشهد را امضا کرد

مرحوم فیروزآبادی عقبه‌ای هوشمند برای ساماندهی قوای نظامی ایران فراهم کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مرحوم فیروزآبادی عقبه‌ای هوشمند برای ساماندهی قوای نظامی ایران فراهم کرد

مدیریت بحران اولویت دولت سیزدهم است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مدیریت بحران اولویت دولت سیزدهم است

مشکلات نیروی انتظامی از جمله حقوق کارکنان را حل می‌کنیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مشکلات نیروی انتظامی از جمله حقوق کارکنان را حل می‌کنیم

متروی اهواز را به بهره‌برداری می‌رسانیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

متروی اهواز را به بهره‌برداری می‌رسانیم

وحیدی چه برنامه‌هایی برای وزارت کشور به مجلس ارائه کرده است؟
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

وحیدی چه برنامه‌هایی برای وزارت کشور به مجلس ارائه کرده است؟

جزئیات جلسه کمیسیون شوراهای مجلس با گزینه پیشنهادی وزارت کشور
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

جزئیات جلسه کمیسیون شوراهای مجلس با گزینه پیشنهادی وزارت کشور