اخبار جدید سردار جلالی

دولت ترامپ ثابت کرد که دنیای امروز و فردا صرفا دنیای گفتمان ها نیست

دولت ترامپ ثابت کرد که دنیای امروز و فردا صرفا دنیای گفتمان ها نیست

سردار جلالی: تنها شهید سلیمانی می‌توانست پوتین را برای حمایت از جبهه مقاومت مجاب کند

سردار جلالی: تنها شهید سلیمانی می‌توانست پوتین را برای حمایت از جبهه مقاومت مجاب کند

روایت سردار جلالی از ساخت آزمایشگاه ایرانی «سطح سه زیستی» با مدیریت شهید فخری‌زاده

روایت سردار جلالی از ساخت آزمایشگاه ایرانی «سطح سه زیستی» با مدیریت شهید فخری‌زاده