از «پلاک ۱۳» و عواملش دفاع می‌کنم/ برخی نه‌تنها به تلویزیون که به سبزی‌فروش‌ها و کوه‌های پربرف هم نقد دارند!
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

از «پلاک ۱۳» و عواملش دفاع می‌کنم/ برخی نه‌تنها به تلویزیون که به سبزی‌فروش‌ها و کوه‌های پربرف هم نقد دارند!

فقر احتمالی تلویزیون در فجر 1400/ کنداکتوری که امسال هم خالیست!
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فقر احتمالی تلویزیون در فجر 1400/ کنداکتوری که امسال هم خالیست!

جایگاه بی‌اهمیت مخاطب در پلتفرم‌های آنلاین/ وقتی نظارتی بر خودسری وی.او.دی‌ها نیست
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

جایگاه بی‌اهمیت مخاطب در پلتفرم‌های آنلاین/ وقتی نظارتی بر خودسری وی.او.دی‌ها نیست

جایگاه بی‌اهمیت مخاطب در پلتفرم‌های آنلاین/ وقتی نظارتی بر ترکتازی VOD ها در جنگ رسانه‌ای وجود ندارد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

جایگاه بی‌اهمیت مخاطب در پلتفرم‌های آنلاین/ وقتی نظارتی بر ترکتازی VOD ها در جنگ رسانه‌ای وجود ندارد

ضعف آشکار سریال‌های سیمادر ذائقه‌سازی/ کمبود «ژانر» عنصری که تلویزیون را از همه عقب انداخت
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

ضعف آشکار سریال‌های سیمادر ذائقه‌سازی/ کمبود «ژانر» عنصری که تلویزیون را از همه عقب انداخت

خشونت، ویروسی که صنعت سریال‌سازی را آلوده کرده/ مرگ کسب و کار من است
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

خشونت، ویروسی که صنعت سریال‌سازی را آلوده کرده/ مرگ کسب و کار من است