۲۲۰ بیمارستان کشور پذیرای بیماران خارجی هستند
اخبار جدید پزشکی

۲۲۰ بیمارستان کشور پذیرای بیماران خارجی هستند

اضافه شدن ۱۰۸۰۰ تخت جدید به بیمارستان‌های کشور
اخبار جدید پزشکی

اضافه شدن ۱۰۸۰۰ تخت جدید به بیمارستان‌های کشور

صدور آراء جدید کمیته تعیین وضعیت؛ پرسپولیس محکوم شد
اخبار جدید ورزشی

صدور آراء جدید کمیته تعیین وضعیت؛ پرسپولیس محکوم شد

رصد و نظارت بر فعالیت شاغلین حوزه طب ایرانی و مکمل
اخبار جدید پزشکی

رصد و نظارت بر فعالیت شاغلین حوزه طب ایرانی و مکمل

علت افزایش آمار کرونا در هفته گذشته/ میزان ذخیره واکسن
اخبار جدید پزشکی

علت افزایش آمار کرونا در هفته گذشته/ میزان ذخیره واکسن

پوشش کامل بیمه ای برای بیماران خاص و صعب العلاج
اخبار جدید پزشکی

پوشش کامل بیمه ای برای بیماران خاص و صعب العلاج

هشدار معاون وزیر در خصوص انجام تولد تقویمی
اخبار جدید پزشکی

هشدار معاون وزیر در خصوص انجام تولد تقویمی

تدوین برنامه نظارتی حوزه درمان کشور در ۱۴۰۱
اخبار جدید پزشکی

تدوین برنامه نظارتی حوزه درمان کشور در ۱۴۰۱

افزایش مراجعات سرپایی کرونا/خبرهای خوبی نداریم
اخبار جدید پزشکی

افزایش مراجعات سرپایی کرونا/خبرهای خوبی نداریم

توجه به اصالت سنجی دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها
اخبار جدید پزشکی

توجه به اصالت سنجی دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها

top