اخبار جدید سفارت ایران

سفارت ایران در ‎اوکراین فعالیت مجدد خود را در شهر ‎کی‌یف آغاز کرده است

سفارت ایران در ‎اوکراین فعالیت مجدد خود را در شهر ‎کی‌یف آغاز کرده است