آخرین اخبار سفیر ایران در آذربایجان - اخبار جدید

سفیر ایران در آذربایجان

سید عباس موسوی با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد

سید عباس موسوی با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد

اراده ایران و آذربایجان بر توسعه همه‌جانبه روابط است

اراده ایران و آذربایجان بر توسعه همه‌جانبه روابط است