آخرین اخبار سقطری - اخبار جدید

سقطری

امارات و اسرائیل درصدد احداث پایگاه اطلاعاتی در جزیره یمنی

امارات و اسرائیل درصدد احداث پایگاه اطلاعاتی در جزیره یمنی