آخرین اخبار سلاح شیمیایی - اخبار جدید

سلاح شیمیایی

روانچی: استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی و در هر مکانی را محکوم می‌کنیم

روانچی: استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی و در هر مکانی را محکوم می‌کنیم